Dùng LunexTEXT-VN™ gửi tin nhắn quốc tế nhanh và thuận tiện

  • Gửi tin nhắn quốc tế bất kỳ lúc nào với nhiều phương tiện!
  • Tin nhắn được gửi đi, người thân sẽ nhận liền!
  • Không cần cài đặt chương trình hoặc download phức tạp!
  • Gửi tin nhắn bằng những phương tiện như máy tính để bàn, điện thoại thông minh, máy tính bảng...

Cách hoạt động

  • Cho chúng tôi biết số phone

  • Viết nội dung tin nhắn

  • Gửi