Bảng giá

Gọi đến bất kỳ phone nào trên thế giới với giá rẻ không ngờ.
Để biết chính xác cước phí cuộc gọi,
xin điền số phone muốn gọi vào bảng giá phía dưới.

Chọn chữ cái đầu tiên của tên nước mà quý vị gọi đến:

* Cước phí có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong cùng một nước, cước phí có thể khác nhau vì tùy thuộc vào nơi gọi đến..
Quốc gia Xu/Phút Đặt hàng