Cách hoạt động

Nhiều thắc mắc? Xin email cho chúng tôi Onlinear@lunextelecom.com
hoặc vào trang nhà Lunex Telecom của chúng tôi.

 • Không dùng số PIN
 • Không có ẩn phí
 • Không có ngày hết hạn
 • Không phiền nhiễu

LUNEX PIN-Less nổi bật hàng đầu trong thị trường dịch vụ điện thoại gọi quốc tế, gọi đến hơn 330 khu vực trên toàn thế giới chỉ với "1-Clic" Không còn phải bấm đến 30 con số để gọi quốc tế. Chúng tôi cung cấp cho quý vị 1 số phone tại Hoa Kỳ, gọi là số 1Clic, cho mỗi người thân hoặc bạn bè của quý vị ở ngoài nước Mỹ, quý vị lưu số phone này vào điện thoại và khi gọi chỉ cần bấm có 1 cái -"1-Clic".

Cách Gọi

Bấm số 1-Clic của quý vị. Và bắt đầu nói chuyện.
Chỉ thế thôi, quá dễ dàng!!

Nếu quý vị gọi quốc tế hai lần đến cùng một số phone, chúng tôi sẽ tạo số 1-Clic cho quý vị, và gởi số 1-Clic này đến quý vị qua tin nhắn. Hãy lưu số 1-Clic này vào điện thoại và khi cần gọi chỉ cần bấm có 1 cái - "1-Clic"

 • Bấm số kết nối địa phương

 • Bấm mã số quốc gia + Mã số vùng
  + Số phone + Dấu #
  ( Không bấm nút TALK/SEND
  sau khi đã bấm dấu #
  khi dùng cell phone)

Hãy nạp tiền vào phone di động
của bạn bè và người thân ở ngoài Hoa Kỳ bằng 3 bước rất dễ dàng:

 • Tạo tài khoản LUNEX PIN-Less

 • Điền số cell phone mà quý vị muốn nạp
  (LUNEX PIN-Less tự động
  xác nhận hãng điện thoại mà
  người nhận đang sử dụng )

 • Gởi đi và thực hiện việc trả tiền

dùng số kết nối đia phương sẽ được nhiều phút hơn

Gởi tin nhắn từ nhà của quý vị hoặc từ nơi làm việc dễ dàng như 1, 2, 3...

 • Tạo tài khoản PIN-Less Vietnam

 • Điền số phone quốc tế
  mà quý vị muốn gừi tin nhắn.

 • Nhấn nút GỬI