PINless Việt Nam
Cách gọi

CÁCH DÙNG SỐ GỌI NHANH

Bước 1: Chọn tên người thân trong phone book.
Bước 2: Bấm nút TALK/SEND là quý vị sẽ được kết nối với người thân ngay lập tức!

Lưu ý: Số Gọi Nhanh có thể được bấm trực tiếp từ phone book của quý vị hoặc được set up như một chức năng gọi nhanh (Speed-Dial) cho phone bàn. Set up chức năng gọi nhanh có thể khác nhau chút ít, tùy thuộc vào kiểu điện thoại mà quý vị đang dùng

Để set up Số Gọi Nhanh, quý vị chỉ cần cộng thêm số phone quốc tế vào tài khoản LUNEX PIN-Less của quý vị, hoặc gọi nhân viên phục vụ khách hàng của Lunex số 1.888.333.0008 để được giúp đỡ. Chúng tôi phục vụ 24/24.

Quý vị có thể ghi danh và sử dụng đến 30 Số Gọi Nhanh.

CÁCH GỌI THÔNG THƯỜNG.
Bước 1: Bấm số  kết nối địa phương hoặc số toll free)
Bước 2: Bấm 011 + Mã số quốc gia + Mã số vùng + Số phone muốn gọi + Dấu #

Lưu ý:
Để tránh trường hợp phải trả cước phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi hãng điện thoại của mình để biết chắc rằng, số kết nối sẽ dùng là số kết nối địa phương. Khi dùng phone di động, xin nhớ là không được bấm nút TALK/SEND sau khi đã bấm số phone quốc tế. Lunex sẽ không chịu trách nhiệm khi quý vị bấm sai. Quý vị sẽ trả thêm 2 xu/phút nếu dùng số Toll Free 1.888.701.6383.