Tìm giá cước trên bản đồ

MACAU
KYRGYZSTAN REPUBLIC
NORTH KOREA
UZBEKISTAN
TURKMENISTAN
MONGOLIA
TAJIKISTAN
HONG KONG
BANGLADESH
BHUTAN
AFGHANISTAN
NEPAL
PAPUA NEW GUINEA
SINGAPORE
TAIWAN
MYANMAR
AUSTRALIA
SOUTH KOREA
JAPAN
THAILAND
CAMBODIA
INDIA
CHINA
LAOS
PHILIPPINES
PAKISTAN
VIETNAM
SRI LANKA
INDONESIA
MALAYSIA
Xem cước phí gọi quốc tế

Quan niệm kinh doanh

 • Không phiền nhiễu
 • Sản phẩm & phục vụ mang tính trung thực
 • Không dùng số PIN
 • Không có ẩn phí
 • Không có ngày hết hạn

Cước phí thấp nhất

Cách hoạt động của LUNEX PIN-Less

 • Ghi danh

 • Bấm số kết nối từ phone
  đã ghi danh với Lunex

 • Bắt đầu nói chuyện
  với bạn bè và gia đình